Το Δίκτυο Μας

Έχοντας βρεθεί στο προσκήνιο της τουριστικής βιομηχανίας εδώ και δύο δεκαετίες, επιδιώκουμε να επεκτείνουμε συνεχώς το δίκτυο συνεργατών και πελατών μας σε τοπικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο. Η δυναμική συμμετοχή μας σε διεθνείς και εγχώριους οργανισμούς συμβάλει στη συνεχή εκπαίδευση της ομάδας και των συνεργατών μας και στην αναβάθμιση των υπηρεσιών μας.

Η ERA Ltd. είναι ενεργό μέλος των παρακάτω φορέων και οργανισμών.

IAPCO (Διεθνής Οργανισμός Διοργανωτών Συνεδρίων), HAPCO (Σύνδεσμος Ελλήνων Επαγγελματιών Οργανωτών Συνεδρίων), EFAPCO (Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενώσεων Διοργανωτών Συνεδρίων), ASTA (Αμερικανική Εταιρεία Ταξιδιωτικών Φορέων), ACVB (Γραφείο Συνεδρίων & Επισκέψεων Αθηνών). Η ERA είναι, επίσης, μέλος του κλειστού δικτύου Εταιρειών Διοργανωτών Συνεδρίων ASCONET όπου κάθε χώρα εκπροσωπείται από μια μόνο εταιρεία του κλάδου.

Η ERA είναι πιστοποιημένη με την απόδοση ISO 9001: 2008, εξασφαλίζοντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.

 


Ελληνικα