Τα επαγγελματικά ταξίδια αποτελούν σήμερα, περισσότερο από ποτέ, βασική παράμετρο της επιχειρηματικής καθημερινότητας. Αναθέτοντας στους συμβούλους της ERA την οργάνωση του ταξιδιού σας,  εξασφαλίζετε ιδανικές λύσεις και προτάσεις για την αξιοποίηση του χρόνου σας στο έπακρο. Το δίκτυο των εξειδικευμένων επαγγελματιών και συνεργατών της εταιρείας μας, εγγυάται την επιτυχημένη διοργάνωση επιχειρηματικών και εκπαιδευτικών αποστολών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.


Παρεχόμενες υπηρεσίες

 • Έρευνα και παρουσίαση προορισμού
 • Διαμόρφωση προϋπολογισμού
 • Κρατήσεις εισιτηρίων & διαμονής στον προορισμό σας
 • Πλήρης γραμματειακή υποστήριξη πριν και κατά τη διάρκεια του επαγγελματικού σας ταξιδιού
 • Υποστήριξη στην έκδοση VISA
 • Πληροφοριακό πακέτο για τον προορισμό σας
 • Οργάνωση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων
 • Εξασφάλιση συμμετοχής σε συνέδρια και εκθέσεις
 • Ταχύτατη επίλυση προβλημάτων
 • Μετάφραση – διερμηνεία – ταυτόχρονη μετάφραση
 • Οργάνωση μεταφορών και ενοικιάσεις αυτοκινήτων