Θεωρούμε χρέος της εταιρείας μας να προωθεί την προστασία του περιβάλλοντος, τόσο στις εσωτερικές της λειτουργίες, όσο και στις διοργανώσεις που αναλαμβάνει για λογαριασμό των πελατών της.

Η ERA, μέσα από την εξοικονόμηση ενέργειας, την ανακύκλωση και διαχείριση χαρτιού και αποβλήτων στις εγκαταστάσεις μας και στις διοργανώσεις σας, συμβάλλει στη μείωση της χρήσης εκτυπωτικού υλικού και της ρύπανσης του περιβάλλοντος.

Η συνεισφορά μας στην κοινότητα βασίζεται στην πεποίθηση μας πως, όπως ακριβώς θέτουμε υψηλούς στόχους στην παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες μας, έτσι ακριβώς θέλουμε να προσφέρουμε και στους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. Κάθε χρόνο, η ERA πραγματοποιεί δωρεά σε φιλανθρωπικά ιδρύματα και οργανισμούς συνδράμοντας στην μεγιστοποίηση του κοινωνικού τους αντίκτυπου.

Η ERA έχει, μέχρι στιγμής, πραγματοποιήσει δωρεές στους παρακάτω οργανισμούς: