Τα ταξίδια κινήτρων (incentives) είναι η σύγχρονη πρακτική που υπαγορεύει την ανάγκη επιβράβευσης και δραστηριοποίησης του στελεχιακού δυναμικού, των συνεργατών και των πελατών μιας επιχείρησης. Μια απόδραση σ’ έναν υπέροχο προορισμό αποτελεί ιδανικό κίνητρο για την επίτευξη νέων στόχων, ευκαιρία για τη σύσφιξη ανθρώπινων σχέσεων, έναυσμα για τη δημιουργία κοινών αναμνήσεων. Πιστεύουμε ότι, όπως κάθε ανθρώπινη ομάδα είναι ιδιαίτερη, έτσι και κάθε ταξίδι κινήτρων είναι μοναδικό, γι’ αυτό αξίζει να μας το εμπιστευθείτε.


Παρεχόμενες υπηρεσίες

 • Έρευνα προορισμών
 • Προσαρμοσμένες προτάσεις ταξιδιών
 • Διαμόρφωση προγράμματος
 • Διαχείριση προϋπολογισμού
 • Γραμματειακή υποστήριξη
 • Οργάνωση μεταφορών και διαμονής
 • Υποστήριξη στην έκδοση VISA
 • Παροχή υλικοτεχνικού εξοπλισμού
 • Οργάνωση πολιτιστικών, ψυχαγωγικών, αθλητικών και άλλων δραστηριοτήτων
 • Δημιουργία πληροφοριακού υλικού
 • Υποστήριξη μετά την ολοκλήρωση του ταξιδιού (φωτογραφικό υλικό, απολογισμός)