Ένας νέος κύκλος συνεργασίας ξεκινάει ανάμεσα στην ERA & το Συμβούλιο της Ευρώπης

European Society for Diseases of the Esophagus Annual Meeting
20 Νοεμβρίου, 2019
7th Ηuman Brain Summit & Open Day
10 Φεβρουαρίου, 2020