Ένας νέος κύκλος συνεργασίας ξεκινάει ανάμεσα στην ERA & το Συμβούλιο της Ευρώπης