Διαδικτυακή ημερίδα της Ελληνικής Εταιρείας Μεταγγισιοθεραπείας.