Νέες δυνατότητες τρισδιάστατης (3D) απεικόνισης για ψηφιακά συνέδρια !