Διάχυτες Πνευμονοπάθειες, 9ο Ετήσιο Σεμινάριο Θεσσαλονίκης