Ημερίδα Αναισθησιολογία & Επείγουσα Ιατρίκή στην Εποχή του Covid-19