Κατευθυντήριες Οδηγίες στην Ενδοκρινολογία, Διαβήτη, Μεταβολισμό – τι νεότερο, 4η Διοργάνωση