20η Δερματολογική Διημερίδα Νοσοκομείου “Α. Συγγρός”