2η Επιστημονική Εκδήλωση Innovation@ASygros Προβληματισμοί, Διλήμματα & Καινοτομίες στη Δερματολογία-Αφροδισιολογία