2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Δερματοσκόπησης