8η Ημερίδα Ελληνικής Εταιρείας Υαλοειδούς – Αμφιβληστροειδούς