Διαδικτυακή Ημερίδα: Care for the patient in IVF της Μ.Ι.Υ.Α. Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών