3ο Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στη Ρευματολογία – 5ος Κύκλος