3ο Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στη Ρευματολογία – 6ος Κύκλος