2021

17 – 18 Δεκεμβρίου 2021

Ίδρυμα Ευγενίδου(Πλανητάριο), Αθήνα