Διαδικτυακή ημερίδα Ελληνικής Εταιρείας Δερματοσκόπησης “Δερματοσκόπηση: Βασικές αρχές και νεότερα δεδομένα”