Διημερίδα Δερματοχειρουργικής “Βοτουλινική Τοξίνη και Εμφυτεύματα πέρα από τα σύνορα”