11η Ημερίδα Ελληνικής Εταιρείας Υαλοειδούς-Αμφιβληστροειδούς