14η Επιστημονική Συνάντηση: Οσφυαλγία, Διεπιστημονική Αντιμετώπιση