1ο Διαδικτυακό – 34o Συνέδριο της Ε.Ε.Ε.Φ.Δ.Χ.

7th Ηuman Brain Summit & Open Day
10 Φεβρουαρίου, 2020
Διαδικτυακή ημερίδα της Ελληνικής Εταιρείας Μεταγγισιοθεραπείας.
29 Σεπτεμβρίου, 2020