1η Επιστημονική Ημερίδα Υαλοειδούς Αμφιβληστροειδούς