19η Δερματολογική Διημερίδα Νοσοκομείου Α. Συγγρός