3ο Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στη Ρευματολογία, 1ος κύκλος